Rejestracji uczestnictwa Wystawcy należy dokonać poprzez:

a) nadesłanie do siedziby Organizatora oryginału formularza rejestracji (karty zgłoszenia), wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu dokonującego zgłoszenia uczestnictwa w danych targach,

b) dokonanie opłaty z tytułu udostępnienia stoiska, zabudowy oraz dodatkowego wyposażenia, zgodnie z zamówieniem złożonym na formularzu rejestracji.

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje się za dokonane w dniu, w którym zostaną spełnione powyższe warunki.

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA

 
Organizatorzy: FODOPRESS i Rynek Śląski